Making people and businesses succeed.
My storyContact

Vad gör jag?

Kärnan i det jag gör handlar om friheten att vara sig själv

Konsten att tala från hjärtat och att upptäcka livslusten och kreativiteten i resan av att skapa livet inifrån och ut. Du ser inte världen som den är, du ser världen så som DU är. Genom att utforska hur
våra grundläggande antaganden påverkar vårt sätt att se på oss själva, våra organisationer och världen kan vi med medvetna val föra oss i en medveten riktning. Resurserna som ger oss tillgång till vårt bästa jag, vår inre kraft och unika ledarskapsstil finns
inom oss alla. I am Coaching skapar förutsättningar för en trygg, autentisk och transformerande miljö i mötet med dig själv på resan mot din vision.

Services

I am buisness

Koncept för företagsutveckling, Playful Productivity, New Generation Leadership, Communication, Collaboration, Cooperation

I am Yoga

Välkommen hem till din Yoga Studio i Helsingborg

I am dreamcather

Workshops, event och äventyr för dig som lever livet fullt ut

I am Me

One-to-one, Coaching Opportunities

Change starts from within.

Ready to Make a Change?

Contact

Adress:
49 Featherstone Street
London, United Kingdom

E-mail:
alex.iamcoaching@gmail.com

Phone:
+46 70 252 04 65